Vad vi förväntar oss av dig som ansöker:

Att du, genom att ansöka, intygar att du kommer att genomföra projekthubben från början till slut. 

Att du, genom att ansöka, intygar att du kommer att vara engagerad och aktiv i projektet du är del av. 

Att du, genom att ansöka, intygar att du inte kommer att använda alkohol eller droger när du arbetar med projektet eller befinner dig i Förebildarnas lokaler.

Att du, genom att ansöka, vill göra en verklig skillnad i samhället och kommer ta ansvar för detta.