Ansök

Till NxtLevel Hub

Innan du ansöker vill vi att du läser igenom vad vi förväntar oss av dig: Klicka här

För att ansöka måste du ha en idé om hur projektet ska se ut. Du kan söka tillsammans med andra, då skriver du in deras namn under “I team med”. Det räcker med att en i gruppen ansöker. Förebildarna kommer att kontakta dig/er för en kort digital intervju. Förebildarna väljer vilka som blir antagna till projekthubben. Ansökan är öppen till 2022-01-10. Senast 2022-01-24 publiceras vilka team som antas.

Genom att ansöka godkänner du att Förebildarna hanterar dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer här

I projekthubben ingår 7 kvällsträffar (8:e & 22:e februari, 8:e & 22:e mars, 5:e & 19:e april, 17:e maj)

Utöver träffarna erbjuds digital handledning av Förebildarna samt externa coacher under projektperioden.

OBS: Projektet ska genomföras under 3 månaders tid. Förebildarna tillhandahåller inget startkapital och om ditt projekt behöver finansiering är det upp till dig att säkra detta. Projekten ska bidra till samhällsnytta och alltså inte vara vinstdrivande. Projekten ska avslutas när tidsperioden är slut. Projekten ska ha koppling till ett eller flera av de globala målen.

I team med
Max 200 ord
Max 100 ord