bli del av något större
agenda 2030 är här

för alla unga samhällsentreprenörer

Samhället behöver fler som engagerar sig i vår gemensamma framtid! Nu samlar vi och ger möjlighet till unga samhällsentreprenörer att både hitta lösningarna på olika lokala utmaningar och också genomföra dem. Samtliga projekt utgår från de globala målen och social hållbarhet. NxtLevel Hub är projekthubben för dig som vill bidra till en mer positiv framtid, fylld av framtidstro och engagemang.

ansök till

NxtLEvel Hub

Fem team. Fem idéer. Alla ska genomföras under 3 månaders tid. Samtliga projekt utgår från de globala målen och ska genomföras genom entreprenöriella metoder. Social hållbarhet ska genomsyra hela processen.

 

Läs mer om nxtlevel hub

Frågor & Svar

Vad är NxtLevel Hub?

NxtLevel Hub är en projekthubb för unga mellan 16-25 som har ett intresse för samhällsfrågor och vill påverka vilken framtid vi alla får ta del av. Deltagarna i projekthubben driver sina idéer under 3 månaders tid med stöd från Förebildarna samt externa coacher. 

När är projekthubben igång?

Projekthubben startar i februari 2022 och pågår i cirka tre månader. I projekthubben ingår 7 fysiska kvällsträffar hos Förebildarna, plus digital coachning vid behov. Utöver detta väljer teamen själva när och hur de genomför sina projekt.

Vem kan delta i NxtLevel Hub?

Du som är mellan 16-25 år och för närvarande bor i Västra Götalandsregionen kan ansöka om att vara med i projekthubben.

Måste jag söka tillsammans med ett team?

Nej, du kan även söka utan att ha ett team färdigt. I så fall kommer du att matchas ihop med andra som också söker till projekthubben ensamma. Varje team består av 3-4 personer.

Måste jag ha en färdig idé för att ansöka?

Ja, du söker till projekthubben med en egen idé. Om du har svårt att komma på en idé, eller är osäker på om din idé funkar – hör av dig till fanny@forebildarna.se så hjälper vi dig vidare!

Blir alla antagna till NxtLevel Hub?

Att ansöka till NxtLevel Hub är ingen garanti för att antas. De idéer som skickas in kommer att bedömas på följande kriterier:
– Genomförbarhet. Är det möjligt att genom entreprenöriella metoder genomföra idén på 3 månader?
– Mätbara resultat och effekter. Kommer resultaten vara omedelbara? Kommer projektets effekter att kunna mätas inom ett halvår efter genomförande?
– Samhällspåverkan. Hur påverkar projektet allmänheten?
– Kostnad och finansiering. Kostar det pengar att genomföra projektet och finns det i så fall en plan för finansiering?