bli del av något större
agenda 2030 är här

för alla unga samhällsentreprenörer

Samhället behöver fler som engagerar sig i vår gemensamma framtid! Nu samlar vi och ger möjlighet till unga samhällsentreprenörer att både hitta lösningarna på olika lokala utmaningar och också genomföra dem. Samtliga projekt utgår från de globala målen och social hållbarhet. NxtLevel Hub är projekthubben för dig som vill bidra till en mer positiv framtid, fylld av framtidstro och engagemang.

to get inspired

WORKSHOPS

Två kvällar för dig som är nyfiken på samhällspåverkan och entreprenöriella metoder. Externa inspiratörer bidrar med fakta och exempel från verkligheten, allt för att just din idé ska svara på ett reellt behov. Tillsammans formulerar vi projektidéer att arbeta med i NxtLevel Hub.

Läs mer och anmäl intresse här
Man kan inte påverka hela samhället eller alla människor, men man kan påverka en liten grupp. Man kan förändra. Man ska börja någonstans.

to get moving

NxtLEvel Hub

Tio team. Tio idéer. Alla ska genomföras under 3 månaders tid. Samtliga projekt utgår från de globala målen och ska genomföras genom entreprenöriella metoder. Social hållbarhet ska genomsyra hela processen.

 

Läs mer och Ansök till NxtLevel Hub

Frågor & Svar

Vad är NxtLevel Hub?

NxtLevel Hub är en projekthubb för unga mellan 18-25 som har ett intresse för samhällsfrågor och vill påverka vilken framtid vi alla får ta del av. Deltagarna i projekthubben driver sina idéer under 3 månaders tid med stöd från Förebildarna samt externa coacher. 

När är projekthubben igång?

Projekthubben startar i februari 2022 och pågår i cirka tre månader. I november 2021 håller vi två workshops som är öppna för alla som är nyfikna och vill veta mer. 

Vad innebär det att delta i en av era workshops?

Att delta vid en eller båda av de workshops vi erbjuder i november är helt kravlöst och du binder inte upp dig till någonting. Workshopsen ska fungera som inspiration och där har du möjlighet att formulera och diskutera olika idéer. Efter det väljer du själv om du vill ansöka till NxtLevel Hub.

Vem kan delta i NxtLevel Hub?

Du som är mellan 16-25 år och för närvarande bor i Västra Götalandsregionen kan ansöka om att vara med i projekthubben.

Måste jag söka tillsammans med ett team?

Nej, du kan även söka utan att ha ett team färdigt. I så fall kommer du att matchas ihop med andra som också söker till projekthubben ensamma. Varje team består av 3-4 personer.

Måste jag ha en färdig idé för att ansöka?

Ja, du söker till projekthubben med en egen idé. Dock kan denna idé vara en som du kom på tillsammans med andra under de workshops vi erbjuder i november månad.

Blir alla antagna till NxtLevel Hub?

Att ansöka till NxtLevel Hub är ingen garanti för att antas. De idéer som skickas in kommer att bedömas på följande kriterier:
– Genomförbarhet. Är det möjligt att genom entreprenöriella metoder genomföra idén på 3 månader?
– Mätbara resultat och effekter. Kommer resultaten vara omedelbara? Kommer projektets effekter att kunna mätas inom ett halvår efter genomförande?
– Samhällspåverkan. Hur påverkar projektet allmänheten?
– Kostnad och finansiering. Kostar det pengar att genomföra projektet och finns det i så fall en plan för finansiering?